8 Nov 2007

Concert in the big gasometer in Gävle

10 November 2007 at 7 p.m. to 7 a.m. at STORA GASKLOCKAN in Gävle. IDKA has organised this nocturnal 12-hour long concert where artists from France, Turkey, Singapore, Gävle and Stockholm will be featured.

3 comments:

Pär Johansson said...

Hey Isabel, I just wanted to say that you're doing a great job with this blog!

Anonymous said...

Varför engelska, vi är väl i Sverige!

Pär Johansson said...

Varför engelska? Jo, det skall jag tala om: EMS har en internationell användarbas och dito publik. (Och det finns information på svenska på webbsidan.)

Vill ni gnälla på oss så gör gärna det, men i fortsättningen kommer vi inte att publicera anonyma kommentarer.